1

بازاریابی ایمیلی چیست؟

News Discuss 
تاریخ جالب بازاریابی ایمیل اگر ما می خواهیم به توضیح تاریخ دقیق بازاریابی ایمیل ، ما باید بگویم که در سال 1978 ، اولین چیزی که انجام شد. خاکستری twerk در سازمان دسامبر انجام اولین ایمیل. با این حال, در آن زمان بود اینترنت وجود ندارد, و بعد از اینترنت https://modirplus.novinblog.net/Post/21/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story