1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی تالي نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم سود می کنید ، http://keegan67z0f.bloguetechno.com/--26886184

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story