1

آشنایی با سبکهای مستند

News Discuss 
تولید مستند سرآغاز واقعی سینماست، زیرا اولین فیلم‌های تاریخ سینما توسط برادران لومیر، «قطار به ایستگاه می‌رسد» و «کارگران از کارخانه خارج می‌شوند» را واقعی و ممکن می‌دانند و این مستند ها ریشه ی مستند در نظر گرفته شده است. http://gogs.kaas.kit.edu/jkakala/trendssoft/issues/854

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story