1

جذب ایده ها به چه معناست؟

News Discuss 
اگر بازار دیگری را برای محصول فعلی مورد هدف قرار دهیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ کافیست کمی فرکانس های موافق با این خواسته خود را به کائنات ارسال کنید. برای همین پیشنهاد میکنم حتما فایل خودهیپنوتیزم جذب عشق را تهیه کرده و تمرینات او را با دقت بسیار بالایی انجام https://ilovebookmark.com/story13199497/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story