1

سرویس قاشق چنگال ۲۴ نفره چه کاری انجام می دهد؟

News Discuss 
۳) مناسب برای مبلهای راحتی شانه دارشامل : یک عدد سه نفره که عرض شانه حداکثر تا ۲۱۰ سانتی متر کش می اید و سایز میشود.یک عدد دو نفره که عرض شانه حداکثر تا ۱۶۰ سانتی متر کش می اید و سایز میشود.دو عدد یک نفره که عرض شانه https://hindibookmark.com/story13882850/%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-24-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%88-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story