1

Sagame99 for Dummies

News Discuss 
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความคิด โดยมีครูผู้สอนหลักเป็นผู้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ จุดเด่นและ คู่ / คี่: เป็นชุดของการเดิมพันโดยขึ้นอยู่กับค่าของไพ่ในสี่ตาสุดท้ายที่เล่นว่าทั้งสองฝั่งที่เดิมพันนั้นจะเป็นคู่หรือคี่ เมื่อผู้เล่นเลือกยืนไพ่ที่แต้มเดิม แสดงว่าพวกเขาไม่ต้องการเรียกไพ่เพิ่มเพราะพอใจแต้มของไพ่ที่อยู่ในมือแล้ว ทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไป ในการนาไปใช้เพ่ือศึกษาเรียนร... https://davidn384lji9.evawiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story