1

Details, Fiction and رنگ آمیزی ساختمان

News Discuss 
چرا که رنگ فورا خشک خواهد شد رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و حتی متضاد دارند.برای مثال سفید در کشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در کشوری https://shaneg0628.dbblog.net/42293748/indicators-on-هزینه-نقاشی-ساختمان-you-should-know

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story