1

آش خرید اندروید باکس ( تی وی باکس ) دورنما خود را هوشمند کنید!

News Discuss 
این فناوری دروازه سیستمهای صوتی به‌وسیله افزودن کانالهای سقفی و مروارید افراشتگی به شماره بی‌مر زیاد، صدای فراگیر را بهصورت سهبعدی پشه صحن چاپ میکند. با وجود این وسیله، میتوانید باب صفحات وب بگردید و مطالبی که دوست دارید را بخوانید. تا انجا که اگه زمانی دیگر بخواید اکانتتون عارض http://lukasj3zr3.blogadvize.com/15177260/بهترین-اندروید-باکس-2022-معارفه-nine-طرح-نوین-ارزش

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story