1

تامین کسری بودجه؛ به چه قیمتی؟

News Discuss 
همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شده، تفاوت این دو نوع سند به نوع ملک برمیگردد. 3. «شهروندی ترکیه» با سند یک ملک ممکن است؛ فقط در صورتی که هر یک از شرکا، مبلغ 250 هزار دلار را از دو حساب جداگانه پرداخت کرده باشند. با این https://socialmediastore.net/story9743179/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story