1

برنامه فيزيکي موزه اتاق های انیمیشن برای جوانان، یک کافه چند منظوره، اتاق های

News Discuss 
برنامه فيزيکي موزه اتاق های انیمیشن برای جوانان، یک کافه چند منظوره، اتاق های کنفرانس و یک تراس روی پشت بام ضروری بود تا موسسه را به روی جامعه باز کند و به آن اجازه دهد نقش بیشتری در زندگی شهروندان Joliette ایفا کند. و منطقه اطراف آ https://www.reddit.com/user/tabnimvaz/comments/s9g6aj/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%DA%A9%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%88/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story