1

یادگیری والیبال

News Discuss 
به طور کلی مردان اغلب خود را با احساسات بد سرزنش می کنند. این حالت اضطراب را ایجاد می کند و می تواند منجر به یک رفتار ذهنی شود که مشابه نگرانی است، در حالی که نشخوار بر احساسات و تجربیات منفی گذشته تمرکز دارد. اخبار بصورت خودکار از خبرگزاری http://news-aaj-tak75261.amoblog.com/-24126014

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story