1

فواید برنامه نویسی

News Discuss 
آموزش برنامه نویسی = المپیاد ریاضی جدید + انگلیسی جدید تنظیم موارد اضافی کنکور مزایا برنامه نویسی دانشگاه خبر خوبی برای حوزه فناوری اطلاعات است. دولت پرورش توانایی جامع را تشویق می کند و آموزش سنتی آزمون محور را تضعیف می کند. بنابراین ، در آینده ، جمعیت المپیاد https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&&aid=&tid=9BB77FDA801248%D9%8E5AD23%D9%91DBDD59228&url=https%3A%2F%2Fkidsprogramming.blog.ir/1400/02/17/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story