1

5 Essential Elements For phật giáo nguyên thuỷ

News Discuss 
Thứ one, Hiện tiền tỳ-ni, còn gọi là Diện tiền chỉ tránh luật, là cách làm cho đôi bên khởi tranh đối mặt giải quyết ngay tại trước mắt, hoặc dẫn chứng giáo pháp trong Tam tạng mà giải quyết nó ngay tại trước mắt, hoặc dẫn chứng những điều https://tmlinh40628.develop-blog.com/25053731/little-known-facts-about-thiền-vipassana

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story