1

جهان هیچ راز دیگری نیست کائنات

News Discuss 
امیدوارم همه ی این احساسات زیبا ؛ زندگی تان و دوستدارانتان را مملو از آرامش و زیبایی کند بسیاری از افرادی که از عبارات تاکیدی نتایجی نمی گیرند... مهمترین رمز کائنات جهت رسیدن به خواسته‌ها، احساس کردن هدف و خواسته‌هایتان می‌باشد. باید هدفتان را در زندگی خودت احساس کنید، احساس https://www.janbalaghi.com/the-secret-of-the-universe/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story