1

تربیت فرزند

News Discuss 
چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ شيوه مورد تأكيد خواجه در صورت بروز رفتار نامناسب از كودك و پنهان كارى وى، توجيه و توبيخ او در خلوت و در حال تنهايى است; چون اين شيوه از نظر تربيتى تأثير بيشترى در تغيير رفتار فرزند دارد و او را http://zsluoping.com/space-uid-533842.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story