1

ปิ่นโต เป็นภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับบรรจุอาหาร

News Discuss 
ปิ่นโต ชั้นล่างสุดมักจะมีขนาดใหญ่กว่าชั้นอื่นๆ เล็กน้อย นิยมใส่ข้าว ส่วนชั้นอื่นๆ อาจใส่กับข้าว ขนม หรืออื่นๆ ก็ได้ ปิ่นโตนิยมใช้ใส่อาหารสำหรับนักเรียนนำไปรับประทานตอนกลางวัน หรือผู้ที่ทำงานนอกบ้าน นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนิกชนยังนิยมบรรจุอาหารใส่ปิ่นโตเพื่อนำไปถวายพระตอนเช้า หรือกลางวัน ขณะที่ร้านอาหารที่บริการส่งถึงบ้าน ก็นิยมใช้ปิ่นโตใส่อาหาร เดิมมีการเข้าใจผิดว่า "ปิ่นโต" มาจากคำว่า "... https://clayton6p3o2.blogpayz.com/8447756/ป-นโต-เป-นภาชนะชน-ดหน-งสำหร-บบรรจ-อาหาร

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story