1

Xưởng may túi đeo chéo Secrets

News Discuss 
Định nghĩa: Là dạng mũi may được phát triển trên cơ sở dạng mũI'll chần diễu trong nhiều loại mũi may chần diễu. Nhưng có thêm cơ cấu móc chỉ phụ nằm phía dưới mặt của nguyên liệu để tạo thành những đường diễu phía trên. Với những bạn muốn https://zalmayl542qcn3.homewikia.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story