1

قیمت خانه در تهران، یک و نیم برابر گران تر از استانبول

News Discuss 
بسیاری از سرمایه گذارانی که قصد دارند در کشور ترکیه اقدام به خرید و اخذ شهروندی یا اقامت نمایند اولین گزینه ایجاد اعتماد ست.با توجه به افزایش تبلیغات افراد و شرکت های بدون سابقه و ثبت قانونی این گزینه حق مشتری ست که با چه شرکتی و تاریخچه ای https://fatallisto.com/story195443/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-2021-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story