1

اجاره خانه در ترکیه: محله های استانبول، ازمیر، آنکارا و - حامی مهاجر

News Discuss 
شخص متقاضی ازدواج باید از کنسول گری کشور خود در ترکیه برگه مبنی بر مجرد بودن خود را دریافت نماید. شخصی که با یک شهروند کشور ترکیه ازدواج میکند باید ازدواج بهصورت کاملاً رسمیباشد و همچنین به ثبت برسد تا بتواند اقامت دائم ترکیه را دریافت نماید. به هر http://gregory780bs.dailyblogzz.com/11255605/مقایسه-قیمت-خرید-آپارتمان-در-تهران-و-استانبول-ترکیه-و-سوئد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story