1

ثبت شرکت for Dummies

News Discuss 
• هزینه روزنامه رسمی شرکت جهت درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور خارجی ها باید از طریق سیستم اقامت الکترونیکی درخواست مجوز اقامت کنند. شرکت حقوقی شرکتی است که به عنوان یک شخص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقوقی که وکالت را انجام می دهند تعریف می‌شود. روزنامه رسمی https://cesar43wht.ezblogz.com/37982855/ثبت-شرکتها-fundamentals-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story