1

سامانه ثبت شرکت

News Discuss 
از زمانی که ثبت تغییرات موسسه اتفاع می افتد شخصیت حقوقی شکل می گیرد . پاسخ زهره ‏۱۳ تیر ۱۴۰۰ با سلام آیا پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی جهت افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین هم باید به ثبت برسد یا یک توافق داخلی میباشد و https://www.isna.ir/news/1400040906346/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story