1

ثبت شرکت

News Discuss 
شرکتی که کد اقتصادی یا شناسه ملی یا پرونده مالیاتی حسابرسی شده نداشته باشد، امکان شرکت و حضور در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی را نخواهد داشت. در این شرکت ها، باید هیات مدیره خود را هر ۲ سال یک بار و بازرس های خود را هر https://brandon8x51bzx4.blogunteer.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story