1

طرح های پر فروش فرش

News Discuss 
طراح فرش فقط با دیدن آن طرحهای متفاوت، ایده خواهد گرفت و پس از آن فقط کافی است ایدهاش را پیادهسازی کند. زیبایی طرح و نقش را در بافت به خوبی نشان دهد . است و مناسب خانههایی است که در مناطق مرطوب زندگی میکنند. نقشه فرش واگره الگوی https://johsocial.com/story10801138/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story