1

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

News Discuss 
دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور. کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکردبه هدفهای سازمانی. https://b2n.ir/031499

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story