1

Rumored Buzz on khoa hoc giam doc marketing

News Discuss 
Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CMO trong thời đại ngày nay cần phải có như: Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan http://khoa-hoc-ceo-tai-ha-noi03581.full-design.com/Not-known-Factual-Statements-About-khoa-hoc-giam-doc-marketing-36969520

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story