1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سنت از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از حسن تمتع می‌شود و باب طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول چين خوردگي سطح آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://griffiniascm.mpeblog.com/19206052/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story