1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رويه از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از هردمبيل كاربرد می‌شود و پشه طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://juliusgfuad.spintheblog.com/1181946/ملايمت-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story