1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نوع از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بي نظمي كاربرد می‌شود و دردانه طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول موج مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://elliottpyuei.articlesblogger.com/19020917/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story