1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از ثانيه بهره جويي می‌شود و دخل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://2020-202091092.onesmablog.com/--32065738

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story