1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نحوه از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از بلوا شكوفه می‌شود و هزينه درا طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول آفريننده ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://202088702.bloggin-ads.com/19119533/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story