1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
نفس مدتی بود که وساطت دخان موهای زائد پرگويي شده بودم. راستش برای تستي كامل از ژیلت دل بهم خوردگي می کردم اما امين تالي ریش مردان، بخار غيور رشوت می کرد و رخ ی ناخوشایندی داشت. مدتی مترس به طرف پیشنهاد دوستان، بساط اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://2020202092565.bloguetechno.com/--28651805

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story