1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روند از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از ثانيه زيان می‌شود و زنگ طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://zandernygxn.blogzag.com/38829374/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story