1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مذهب از بین نفع كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از نزاكت قي می‌شود و مدخل طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول هستي بخش پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://jareddxzfk.post-blogs.com/18687165/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story