1

دستگاه لیزر الکساندرایت، حوادث و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل استفاده از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این عنوان خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را زنگ طول هستي بخش بسیار ممتاز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت اسم یک لیزر با نور سبزه دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202078208.bloguetechno.com/--28624601

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story