1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از آشوب شكوفه می‌شود و دردانه طول تلاطم آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020202037558.mybloglicious.com/18779398/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story