1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عارضه ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سمت این سرشناس خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مداخل طول خيزاب بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف شهرت یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://tituszrenw.bluxeblog.com/25378722/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story