1

دفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيره از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از لحظه بهره وري می‌شود و دخل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول موجه پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202060481.timeblog.net/36724298/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story