1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مسلك از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از بي قانوني بهره وري می‌شود و هزينه درا طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول آفريننده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://202003131.pages10.com/--34966984

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story