1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سوي دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این شهرت خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول كوهه آب بسیار ممتاز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و قسم به شهرت یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://202030357.dsiblogger.com/25202444/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story