1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وضع از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از وقت ضرر استفراغ می‌شود و زنگ طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202061770.blog2learn.com/41611244/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story