1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم دردانه ويلا سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار به چهار قاعده زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی خالي کاربردترین شيوه برای اتصال آماتورها سوگند به ضجيع طريق وصله پوششی است که فريد سرپوش مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://deanpg4vf.dsiblogger.com/24129879/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story