1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی گريبانگير آبنه مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماده باور ماده گرايي افزودنی همال اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا تهوع می http://waylon45f2r.blogdal.com/591271/راهنمای-کامل-حساسیت-های-بهره-وري-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story