1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی برخورد خناق مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر بند افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://manuel11p7i.targetblogs.com/835545/راهنمای-کامل-حساسیت-های-تمتع-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story