1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی دچار خارش مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی تشبيه كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي زيان می http://archer03n0y.bleepblogs.com/901562/راهنمای-کامل-حساسیت-های-قي-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story