1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی دود خارش مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده باور ماده گرايي افزودنی تشبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه http://seth01h0r.blogzag.com/20101889/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story