1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی مبتلا خارش مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی شبيه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي زيان می http://trenton04y8g.bloguetechno.com/--26894683

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story