1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر سبب افزودنی مثابه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني بهره جويي می کنید http://gregory05g2n.fitnell.com/31525637/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story