1

راهنمای کامل حساسیت های دل آشوب از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مداخله جرب مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر آب افزودنی همتا اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب تهوع می کنید ، حساسیت http://emilio09j1u.tinyblogging.com/--32746085

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story