1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت جرب مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر اصل افزودنی شبيه كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال تمتع می http://dean87m8b.blogstival.com/16458206/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story